III Konferencja Naukowo-Techniczna
ProGeotech 2024

Zgłoszenie udziału

Kontakt

Sekretariat Konferencji:

dr inż. Katarzyna Gabryś

Katedra Geotechniki

Instytut Inżynierii Lądowej

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

tel.: 22 59 35 405,  fax: 22 59 35 203

e-mail: progeotech2024@sggw.edu.pl